OBJEDNÁVKA:

Objednání předem je možné telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webových či facebookových stránek Obchodu Korunka. Objednáním si zajistíte, že se Vám můžeme okamžitě při Vašem příchodu věnovat.

Objednání však není nutností.

VÝBĚR A ZKOUŠKA ŠATŮ ČI KOSTÝMŮ:

Rádi Vám pomůžeme s výběrem a doporučíme to nejvhodnější právě pro Vás.

Fotit se v našich šatech či kostýmech můžete pouze po domluvě s obsluhou.

REZERVACE ŠATŮ ČI KOSTÝMŮ:

Pokud si vyberete šaty, které si od nás chcete vypůjčit, zaplatíte rezervační poplatek u svatebních šatů ve výši 2000 Kč.

Zbytek půjčovného doplatíte při vyzvednutí šatů (cena půjčovného je snížena o rezervační poplatek).

Rezervační poplatek je nevratný! Je však možné ho převést na jiné šaty nebo jiný termín (pouze 1x).

U společenských šatů a kostýmů se rezervační poplatek neplatí. Plná výše půjčovného se platí již v den rezervace.

Rezervace je pro obě strany závazná!

Šaty nerezervujeme a neblokujeme vůči ostatním zájemcům bez zaplacení rezervačního poplatku.

V ceně nájmu je zahrnuto:

 • vyčištění šatů
 • úpravy šatů na míru
 • zkoušky šatů

ZKOUŠKY:

Máte nárok  na následující zkoušky bez poplatku:

 • zkouška při výběru šatů
 • zkouška cca týden před zapůjčením šatů
 • poslední zkouška při vyzvednutí šatů

DOBA PRONÁJMU:         

Doba pronájmu šatů a kostýmů za cenu nájemného je 3-5 dní včetně dne vyzvednutí.

Pokud potřebujete dobu pronájmu prodloužit, cena pronájmu bude přizpůsobena.

VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ ŠATŮ ČI KOSTÝMŮ:

Šaty nebo kostýmy si obvykle vyzvedáváte 1 den před termínem akce a vrátíte vždy po akci první pracovní den.

Při pozdním vrácení bez předchozí domluvy účtujeme penále! Pokud potřebujete dobu zapůjčení prodloužit, je nutné se s námi dohodnout.

Za pozdní vrácení zapůjčených šatů nebo kostýmů bude zákazníkovi účtováno 20% z půjčovného za každý den prodlení.

POŠKOZENÍ ZAPŮJČENÉHO ZBOŽÍ:

V případě, že zapůjčené šaty nebo kostým poškodíte, bude nutné vzniklou škodu uhradit. Pokud bude škoda opravitelná, budeme účtovat pouze vzniklé náklady. Pokud již zboží nepůjde opravit, je nutné uhradit zboží ve výši jeho prodejní ceny.

Dávejte proto na vypůjčené zboží pozor.

Povinnosti pronajímatele:

 • zablokovat rezervované zboží vůči ostatním zájemcům po zaplacení rezervačního poplatku nájemcem
 • připravit rezervované zboží, včetně dohodnutých úprav a ve dni počátku pronájmu je v pořádku a čisté předat nájemci oproti doplatku nájemného
 • bez zbytečného odkladu oznámit nájemci neschopnost dodržet závazky a dohodnout se na řešení (např. vrácení zaplaceného rezervačního poplatku apod.)

Povinnosti nájemce:

 • vyzvednout rezervované zboží ve dni počátku pronájmu
 • zkontrolovat si při převzetí stav pronajatého zboží a doplatit cenu nájemného
 • zacházet s pronajatými věcmi šetrně a předcházet jejich poškození
 • vrátit pronajaté zboží zpět v nájemní lhůtě
 • nahlásit pronajímateli všechny způsobené škody, případně nahradit vzniklé škody (výše uvedeno)